"Помощ от МИГ-а на мига"
- филм за дейността на МИГ Ябланица Правец